วิธีสร้างความหวังในยามท้อใจ (ช่วงตอบคำถาม)

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 เวลาสองทุ่ม สนใจโปรแกรมอบรมและบทเรียนออนไลน์ ดูรายละเอียดได้ที่ www.morprawate.com

วิธีสร้างความหวังในยามท้อใจ (ช่วงบรรยายเนื้อหา)

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 เวลาสองทุ่ม เรื่อง วิธีสร้างความหวังในยามท้อใจ…ช่วงบรรยายเนื้อหา สนใจหลักสูตรอบรมและการเรียนออนไลน์ ดูได้ที่ www.morprawate.com

ถามชีวิต: ความกลัว…พันธนาการที่ฉุดรั้ง

สื่อเสียงถามชีวิต ถามชีวิต ตอนที่ 10 ความกลัว…พันธนาการที่ฉุดรั้ง

สื่อเสียงชุดนี้ ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการผลิตจาก สสส มีทั้งหมด 12 ตอน

เนื้อหาและเสียง โดย นพ.ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล
ดนตรีและเสียงร้อง โดย อ.ศักดิ์สิริ มีสมสืบ

เปลี่ยนจากคนขี้บ่นให้กลายเป็นคนน่าอยู่ใกล้ (ช่วงตอบคำถาม)

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 เวลาสองทุ่ม หัวข้อ”เปลี่ยนจากคนขี้บ่นให้กลายเป็นคนน่าอยู่ใกล้” ..ช่วงตอบคำถาม สนใจโปรแกรมอบรมและเรียนออนไลน์ ดูรายละเอียดได้ที่ www.morprawate.com

เปลี่ยนจากคนขี้บ่นให้กลายเป็นคนน่าอยู่ใกล้ (ช่วงบรรยายเนื้อหา)

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 เวลาสองทุ่ม เรื่อง เปลี่ยนจากคนขี้บ่นให้กลายเป็นคนน่าอยู่ใกล้…ช่วงบรรยายเนื้อหา สนใจหลักสูตรอบรมและการเรียนออนไลน์ ดูได้ที่ www.morprawate.com

เติมเสน่ห์ในบทสนทนา (สรุปย่อ)

เติมเสน่ห์ในบทสนทนา สรุปย่อจากไลฟ์หมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล สนใจฟังในรายละเอียด ดูได้ที่คลิปฉบับเต็ม

เปิดประตูต้อนรับความโกรธเข้ามาในใจเรา (ชุดสั้น)

เปิดประตูต้อนรับความโกรธเข้ามาในใจเรา Short Version สรุปย่อเนื้อหาจาก LIVE ในหัวข้อเดียวกัน

เปิดประตูต้อนรับความโกรธเข้ามาในใจเรา

Facebook LIVE เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เวลาสองทุ่ม สนใจคอร์สอบรม หรือเรียนออนไลน์ ดูรายละเอียดได้ที่ www.morprawate.com

เติมเสน่ห์ในบทสนทนา (สรุปจากฉบับเต็ม)

เติมเสน่ห์ในบทสนทนา สรุปย่อจากไลฟ์หมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล

เติมเสน่ห์ในบทสนทนา

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลาสองทุ่ม ดูกำหนดการอบรมต่างๆ และบทเรียนออนไลน์ ที่ www.morprawate.com