ทบทวนบทเรียนชีวิตปี 2561

Facebook LIVE เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 เวลาสองทุ่ม สนใจหลักสูตรอบรมหมอประเวช ดูข้อมูลได้ที่ www.morprawate.com

สนใจหลักสูตรอบรมหมอประเวช ดูข้อมูลได้ที่ www.morprawate.com

วัดความก้าวหน้าของชีวิตในปีใหม่ได้อย่างไร

Facebook LIVE จากเพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลาสองทุ่ม

สนใจการอบรมของหมอประเวช ดูได้ที่ www.morprawate.com 

ศิลปะสร้างแรงจูงใจเพื่อการเปลี่ยนแปลง

facebook LIVE เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลาสองทุ่ม ค้นหาหลักสูตรอบรม ได้ที่

www.morprawate.com