ลื่นไหลไปกับการเปลี่ยนแปลงของชีวิต

Facebook LIVE โดยหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เวลาสองทุ่ม

เปลี่ยนเส้นทางความคิดยามท้อใจ

Facebook LIVE โดยหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 20.00 น.