เคล็ดวิชาปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง

Facebook LIVE โดยหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2560

อะไรทำให้เราปรับปรุงตัวเองไม่สำเร็จ

Facebook LIVE หมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลาสองทุ่ม

โกรธอย่างไรไม่ต้องรู้สึกผิด 

Facebook Live หมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560 เวลาสองทุ่ม

มองอดีตด้วยสายตาที่ต่างไป

Facebook LIVE โดยหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 เวลาสองทุ่ม