บทเรียนเรื่องความสุขตอนที่ 1

บทเรียนเรื่องความสุขจากหลักสูตรออนไลน์ มหาวิทยาลัยเยล ตอนที่ 1 จาก FACEBOOK LIVE เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561 เวลาสองทุ่ม

เปลี่ยนความรู้สึกที่มีกับตัวเอง เปิดความเป็นไปได้ใหม่ๆ ให้กับชีวิต

Facebook LIVE เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 เวลาสองทุ่ม

หางานที่ใช่และเติมเต็ม อย่ามัวทนหรือรอวันเกษียณ

Facebook LIVE เพจหมอประเวช วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 เวลาสองทุ่ม