พูดอย่างไรให้คนฟัง

Facebook LIVE จากเพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลาสองทุ่ม (แทนวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561)

ทำงานอย่างไรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

Facebook LIVE โดยหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล เพจหมอประเวช วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลาสองทุ่ม

แก้ปมค้างใจในความสัมพันธ์กับพ่อแม่

Facebook LIVE จากเพจ หมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 เวลาสองทุ่ม ค้นหาเพจได้ด้วยคำว่า morprawate หรือ หมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล