EP.326 สอนลูกให้มี Growth Mindset

ไลฟ์ประจำวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2566 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์ หรืออบรม workshop ผ่าน ZOOM ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com ติดต่อสอบถาม LINE @morprawate

EP.299 Mindset เพื่อเยียวยาโรคเรื้อรัง

ไลฟ์วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 20.00 น
สนใจเรียนออนไลน์หรืออบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE @morprawate

EP. 298 Mindset สำหรับการท่องเที่ยว

ไลฟ์วันอาทิตย์ ที่ 12 มีนาคม 2566 เวลา 20.00 น
สนใจเรียนออนไลน์ หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดได้ที่ www.morprawate.com

EP.293 เลือก Mindset อย่างไรในยามวิกฤติ

ไลฟ์วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20.00 น
สนใจเรียนออนไลน์ หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

EP.250 1/2 สร้าง Growth Mindset ขึ้นจากภายใน

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

EP.250 2/2 สร้าง Growth Mindset ขึ้นจากภายใน

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

EP.217 1/2 Mindset ของคนรัก

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฏาคม 2564 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

EP.217 2/2 Mindset ของคนรัก

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฏาคม 2564 เวลาสองทุ่ม สนใจเรียนออนไลน์หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

EP.216 1/2 Mindset ของนักสู้

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์ หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

EP.216 2/2 Mindset ของนักสู้

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์ หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate