คิดเพิ่มอีกนิด ชีวิตดีขึ้นอีกเยอะ

Facebook LIVE เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลาสองทุ่ม

เป็นโค้ชชีวิตให้กับลูก

Facebook LIVE เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 เวลาสองทุ่ม

สร้างสภาวะทางจิตเพื่อความคิดสร้างสรรค์

Facebook LIVE เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลาสองทุ่ม

เรียนรู้วิธีคิดของจิตแพทย์ ตอนที่ 2

Facebook LIVE วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 เวลาสองทุ่ม “เรียนรู้วิธีคิดของจิตแพทย์ ตอน2”