จัดการใจอย่างไร ถ้าต้องทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง

 ไลฟ์จากเพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 เวลาสองทุ่ม

พูดออกไปแล้วรู้สึกเสียใจ ป้องกันและแก้ไขได้อย่างไร

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 เวลาสองทุ่ม

คุยอย่างไรให้ลูกคิดเป็น

Facebook LIVE เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 เวลาสองทุ่ม