EP. 316 อยู่ดี ตายดี

ไลฟ์ประจำวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2566 เวลา 20.00 น
สนใจเรียนออนไลน์หรือเข้าอบรม online workshop
ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE @morprawate

EP. 315 ศิลปะจัดการความเปลี่ยนแปลงในชีวิต

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล
วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2566 เวลา 20.00 น.
สนใจเรียนออนไลน์หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate
ฟังไฟล์เสียงซ้ำ Podcast ปลดล็อกกับหมอเวช

EP. 314 Sandtray therapy เรียนรู้ผ่านการเล่นบนถาดทราย

ไลฟ์วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติตด่อสอบถาม LINE @morprawate

EP.313 มรดกที่พ่อแม่ไม่ตั้งใจมอบให้ลูก

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่
สนใจเรียนออนไลน์หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

EP. 312 ช่วยลูกวัยรุ่นค้นหาตัวเอง

ไลฟ์วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566 เวลาสองทุ่ม @ปลดล็อกกับหมอเวช
เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล
สนใจเรียนออนไลน์หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดได้ที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE @morprawate