ไขความลับพลังการเยียวยาของจิตใต้สำนึก

FB Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 เวลาสองทุ่ม

เข้าใจจิตใต้สำนึกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์

Facebook LIVE เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 เวลาสองทุ่ม

5 ขั้นตอนแก้ปมค้างใจ

Facebook LIVE จากเพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลาสองทุ่ม

วิธีสังเกตปมค้างใจจากประสบการณ์ในวัยเด็ก

Facebook LIVE เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลาสองทุ่ม