EP.223 1/2 ลดความสมบูรณ์แบบในท่ามกลางความสับสนวุ่นวาย

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล
วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์หรืออบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

EP.223 2/2 ลดความสมบูรณ์แบบในท่ามกลางความสับสนวุ่นวาย

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล
วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์หรืออบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

EP222. 1/2 จัดการกับความรู้สึกสูญเสีย

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์ หรืออบรม ดูรายละเอียดได้ที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

EP222. 2/2 จัดการกับความรู้สึกสูญเสีย

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์ หรืออบรม ดูรายละเอียดได้ที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

EP.221 1/2 ดูแลตนเองในยามเหนื่อยล้า

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล
วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

EP.221 2/2 ดูแลตนเองในยามเหนื่อยล้า

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล
วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

EP.220 1/2 Long Covid อาการป่วยเรื้อรังหลังการติดเชื้อโควิด 19

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์ หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

EP.220 2/2 Long Covid อาการป่วยเรื้อรังหลังการติดเชื้อโควิด 19

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์ หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

EP.219 1/2 วิธีตั้งสติในยามทุกข์

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล
วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์หรืออบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

EP.219 2/2 วิธีตั้งสติในยามทุกข์

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล
วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์หรืออบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate