EP.311 ค้นหาแรงบันดาลใจจากคนต้นแบบ

ไลฟ์วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566 เวลาสองทุ่ม
@ปลดล็อกกับหมอเวช
เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล
สนใจเรียนออนไลน์หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดได้ที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE @morprawate

EP.310 ปิดสวิทช์ความคิดก่อนเข้านอน

ไลฟ์วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566 เวลาสองทุ่ม @ปลดล็อกกับหมอเวช
เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล Podcast ปลดล็อกกับหมอเวช
สนใจเรียนออนไลน์หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดได้ที่ www.morprawate.com