เรียนรู้วิธีคิดของจิตแพทย์

Facebook LIVE เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 เวลาสองทุ่ม หลักสูตรอบรม

ห้าวิธีคิดเพื่อออกแบบชีวิตที่ต้องการ

Facebook LIVE เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 เวลาสองทุ่ม

มองหาคู่ชีวิตในวัย50+

Facebook LIVE เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 เวลาสองทุ่ม “มองหาคู่ชีวิตในวัย50+”

คิดบวกและการโปรแกรมจิตใต้สำนึก

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 เวลาสองทุ่ม