EP.225 1/2 การบริหารสุขภาพจิตในช่วงโควิด

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์ หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

EP.225 2/2 การบริหารสุขภาพจิตในช่วงโควิด

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์ หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

EP.224 1/2 จุดประกายความหวัง

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล
วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์หรืออบรม ดูรายละเอียดได้ที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

EP.224 2/2 จุดประกายความหวัง

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล
วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์หรืออบรม ดูรายละเอียดได้ที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

EP.223 1/2 ลดความสมบูรณ์แบบในท่ามกลางความสับสนวุ่นวาย

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล
วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์หรืออบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

EP.223 2/2 ลดความสมบูรณ์แบบในท่ามกลางความสับสนวุ่นวาย

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล
วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์หรืออบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

EP222. 1/2 จัดการกับความรู้สึกสูญเสีย

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์ หรืออบรม ดูรายละเอียดได้ที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

EP222. 2/2 จัดการกับความรู้สึกสูญเสีย

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์ หรืออบรม ดูรายละเอียดได้ที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

EP.221 1/2 ดูแลตนเองในยามเหนื่อยล้า

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล
วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

EP.221 2/2 ดูแลตนเองในยามเหนื่อยล้า

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล
วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate