EP.310 ปิดสวิทช์ความคิดก่อนเข้านอน

ไลฟ์วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566 เวลาสองทุ่ม @ปลดล็อกกับหมอเวช
เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล Podcast ปลดล็อกกับหมอเวช
สนใจเรียนออนไลน์หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดได้ที่ www.morprawate.com