รู้จัก BrainSpotting จิตบำบัดสกุลที่น่าทึ่ง

คลิปนี้ จัดทำเป็นกรณีพิเศษ เพื่ออธิบายจิตบำบัดที่ชื่อ BrainSpotting
มีประวัติโดยย่อ มีตัวอย่างกรณีศึกษา และแนวทางเบื้องต้น
พร้อมคำเชิญชวนให้นักบำบัด คนทำงานด้านการช่วยเหลือ
ให้การปรึกษา หรือโค้ช มาเข้าเรียนโปรแกรมพิเศษสำหรับคนไทยครับ

สำหรับผู้ที่อยากเยียวยา อยากจัดการปมในใจ ไม่แนะนำให้มาเข้าเรียนนะครับ
มาเรียนบทเรียนแก้ปมค้างใจกับผม จะตรงกว่าครับ ผมจัดเรื่องนี้ไว้ในภาค 3