EP.296 เข้าใจสมอง เข้าใจกลไกทางจิต เข้าใจตัวเอง

ไลฟ์วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20.00 น.
สนใจเรียนออนไลน์หรืออบรม ดูรายละเอียด www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate