EP.293 เลือก Mindset อย่างไรในยามวิกฤติ

ไลฟ์วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20.00 น
สนใจเรียนออนไลน์ หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate