ถามชีวิต: ความเกลียดชัง…ดั่งเพลิงเผาใจ

สื่อเสียงถามชีวิต ถามชีวิต ตอนที่ 12 ความเกลียดชัง…ดั่งเพลิงเผาใจ

สื่อเสียงชุดนี้ ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการผลิตจาก สสส มีทั้งหมด 12 ตอน

เนื้อหาและเสียง โดย นพ.ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล
ดนตรีและเสียงร้อง โดย อ.ศักดิ์สิริ มีสมสืบตัวเล่นไฟล์เสียง
ตัวเล่นไฟล์เสียง