ถามชีวิต: ความเศร้า…สิ่งที่ได้มาจากการสูญเสีย

สื่อเสียงถามชีวิต ถามชีวิต ตอนที่ 11 ความเศร้า…สิ่งที่ได้มาจากการสูญเสีย

สื่อเสียงชุดนี้ ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการผลิตจาก สสส มีทั้งหมด 12 ตอน

เนื้อหาและเสียง โดย นพ.ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล
ดนตรีและเสียงร้อง โดย อ.ศักดิ์สิริ มีสมสืบตัวเล่นไฟล์เสียง