เปลี่ยนจากคนขี้บ่นให้กลายเป็นคนน่าอยู่ใกล้ (ช่วงตอบคำถาม)

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 เวลาสองทุ่ม หัวข้อ”เปลี่ยนจากคนขี้บ่นให้กลายเป็นคนน่าอยู่ใกล้” ..ช่วงตอบคำถาม สนใจโปรแกรมอบรมและเรียนออนไลน์ ดูรายละเอียดได้ที่ www.morprawate.com