เปลี่ยนจากคนขี้บ่นให้กลายเป็นคนน่าอยู่ใกล้ (ช่วงบรรยายเนื้อหา)

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 เวลาสองทุ่ม เรื่อง เปลี่ยนจากคนขี้บ่นให้กลายเป็นคนน่าอยู่ใกล้…ช่วงบรรยายเนื้อหา สนใจหลักสูตรอบรมและการเรียนออนไลน์ ดูได้ที่ www.morprawate.com