เปิดประตูต้อนรับความโกรธเข้ามาในใจเรา (ชุดสั้น)

เปิดประตูต้อนรับความโกรธเข้ามาในใจเรา Short Version สรุปย่อเนื้อหาจาก LIVE ในหัวข้อเดียวกัน