ถามชีวิต: เริ่มต้นใหม่…ลุกขึ้นใหม่

สื่อเสียงถามชีวิต ถามชีวิต ตอนที่ 6 เริ่มต้นใหม่…ลุกขึ้นใหม่

สื่อเสียงชุดนี้ ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการผลิตจาก สสส มีทั้งหมด 12 ตอน

เนื้อหาและเสียง โดย นพ.ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล
ดนตรีและเสียงร้อง โดย อ.ศักดิ์สิริ มีสมสืบ