ศิลปะการตั้งคำถามในการสนทนา

Facebook LIVE เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลาสองทุ่ม