คิดเพิ่มอีกนิด ชีวิตดีขึ้นอีกเยอะ

Facebook LIVE เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลาสองทุ่ม