เรียนรู้วิธีคิดของจิตแพทย์ ตอนที่ 2

Facebook LIVE วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 เวลาสองทุ่ม “เรียนรู้วิธีคิดของจิตแพทย์ ตอน2”