เรียนรู้วิธีคิดของจิตแพทย์

Facebook LIVE เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 เวลาสองทุ่ม หลักสูตรอบรม