ในท่ามกลางความมืดมิดที่ยาวนาน จะเกิดอะไรขึ้นกับจิตของเรา

Facebook LIVE เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561 เวลาสองทุ่ม