จัดการใจอย่างไร ถ้าต้องทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง

 ไลฟ์จากเพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 เวลาสองทุ่ม