พูดออกไปแล้วรู้สึกเสียใจ ป้องกันและแก้ไขได้อย่างไร

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 เวลาสองทุ่ม