จุดไฟในการทำงานขึ้นใหม่ได้อย่างไร

Facebook LIVE โดยหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 เวลาสองทุ่ม