มองอดีตด้วยสายตาที่ต่างไป

Facebook LIVE โดยหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 เวลาสองทุ่ม