รู้ได้อย่างไรว่าตัวเราบริหารพลังชีวิตได้ดีเพียง

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560 เวลาสองทุ่ม สนใจเรียนออนไลน์หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com