5 Weakest Links ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส (ช่วงตอบคำถาม)

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 เวลาสองทุ่ม

สนใจเรียนออนไลน์ หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถามที่ LINE morprawate

ค้นหาความสุขในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส (ช่วงบรรยาย)

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 เวลาสองทุ่ม สนใจเรียนออนไลน์ หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดได้ที่ www.morprawate.com

ค้นหาความสุขในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส (ช่วงตอบคำถาม)

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 เวลาสองทุ่ม สนใจเรียนออนไลน์ หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดได้ที่ www.morprawate.com

จัดการความเครียดและความกังวลในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส (ช่วงบรรยาย)

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 เวลาสองทุ่ม สนใจเรียนออนไลน์หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com สอบถามได้ที่ LINE morprawate

จัดการความเครียดและความกังวลในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส (ช่วงตอบคำถาม)

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 เวลาสองทุ่ม สนใจเรียนออนไลน์หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com สอบถามได้ที่ LINE morprawate