เรียนรู้วิธีคิดของจิตแพทย์ ตอนที่ 2

Facebook LIVE วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 เวลาสองทุ่ม “เรียนรู้วิธีคิดของจิตแพทย์ ตอน2”

เรียนรู้วิธีคิดของจิตแพทย์

Facebook LIVE เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 เวลาสองทุ่ม หลักสูตรอบรม

ห้าวิธีคิดเพื่อออกแบบชีวิตที่ต้องการ

Facebook LIVE เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 เวลาสองทุ่ม