EP. 312 ช่วยลูกวัยรุ่นค้นหาตัวเอง

ไลฟ์วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566 เวลาสองทุ่ม @ปลดล็อกกับหมอเวช
เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล
สนใจเรียนออนไลน์หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดได้ที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE @morprawate

EP.282 ปรับวิธีคิดก่อนคุยกับลูกวัยรุ่น

ไลฟ์วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์หรืออบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

วัยรุ่นค้นหาตัวเองผ่านผลงานดนตรีวง BTS (ช่วงบรรยาย)

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 เวลาสองทุ่ม

สนใจเรียนออนไลน์ หรือ เข้าอบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE ID morprawate

วัยรุ่นค้นหาตัวเองผ่านผลงานดนตรีวง BTS (ช่วงตอบคำถาม)

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 เวลาสองทุ่ม

สนใจเรียนออนไลน์ หรือ เข้าอบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE ID morprawate

คุยกับลูกวัยรุ่น: 3 ประเด็นเพื่อการค้นหาตัวเอง (ช่วงบรรยาย)

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลาสองทุ่ม สนใจเรียนออนไลน์ หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com หรือติดต่อที่ LINE morprawate

คุยกับลูกวัยรุ่น: 3 ประเด็นเพื่อการค้นหาตัวเอง (ช่วงตอบคำถาม)

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลาสองทุ่ม สนใจเรียนออนไลน์ หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com หรือติดต่อที่ LINE morprawate

บนเส้นทางการค้นหาตัวเองของลูกวัยรุ่น (ช่วงบรรยายเนื้อหา)

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 เวลาสองทุ่ม สนใจเรียนออนไลน์หรืออบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com

บนเส้นทางการค้นหาตัวเองของลูกวัยรุ่น (ช่วงตอบคำถาม)

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 เวลาสองทุ่ม สนใจเรียนออนไลน์หรืออบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com