EP.313 มรดกที่พ่อแม่ไม่ตั้งใจมอบให้ลูก

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่
สนใจเรียนออนไลน์หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

EP. 297 บรรยากาศทางอารมณ์ที่เป็นพิษ

ไลฟ์วันอาทิตย์ทื่ 5 มีนาคม 2566 เวลา 20.00 น.
สนใจเรียนออนไลน์ หรืออบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

EP.285 วิธีคิดและการตัดสินใจเมื่อพ่อแม่เข้า ICU

ไลฟ์ทางยูทูปปลดล็อกกับหมอเวช วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 20.00 น
สนใจเรียนออนไลน์หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

EP.282 ปรับวิธีคิดก่อนคุยกับลูกวัยรุ่น

ไลฟ์วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์หรืออบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

แต่งงานแล้วไม่มีลูก ชีวิตจะเป็นอย่างไร (ช่วงบรรยาย)

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์ หรืออบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE ID morprawate

แต่งงานแล้วไม่มีลูก ชีวิตจะเป็นอย่างไร (ช่วงตอบคำถาม)

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์ หรืออบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE ID morprawate

จัดการความรู้สึกในวันที่พ่อแม่จากไป (ช่วงบรรยาย)

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์ หรืออบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE ID morprawate

จัดการความรู้สึกในวันที่พ่อแม่จากไป (ช่วงตอบคำถาม)

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์ หรืออบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE ID morprawate

พ่อแม่ยิ่งเข้มงวด ลูกยิ่งต่อต้าน (ช่วงบรรยาย)

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์ หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE ID morprawate

พ่อแม่ยิ่งเข้มงวด ลูกยิ่งต่อต้าน (ช่วงตอบคำถาม)

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์ หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE ID morprawate