EP.240 1/2 แนวโน้มสำคัญทางสุขภาพในปี 2565

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์ หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดได้ที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

EP.240 2/2 แนวโน้มสำคัญทางสุขภาพในปี 2565

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์ หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดได้ที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

EP.239 1/2 ศิลปะการตั้งเป้าหมายในวันปีใหม่

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดได้ที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

EP.239 2/2 ศิลปะการตั้งเป้าหมายในวันปีใหม่

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดได้ที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

EP.238 1/2 ของขวัญปีใหม่สำหรับตัวเอง

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

EP.238 2/2 ของขวัญปีใหม่สำหรับตัวเอง

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

EP.235 1/2 เป็นคนใหม่ในปีใหม่

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล
วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียด www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

EP.235 2/2 เป็นคนใหม่ในปีใหม่

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล
วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียด www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

สิ่งเล็กๆที่น่าทำในปีใหม่ 2564 (ช่วงบรรยาย)

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2564 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์​หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดได้ที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถามที่ LINE ID morprawate

สิ่งเล็กๆที่น่าทำในปีใหม่ 2564 (ช่วงตอบคำถาม)

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2564 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์​หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดได้ที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถามที่ LINE ID morprawate