EP.249 1/2 ดูข่าวสะเทือนใจ จะกลับมาดูแลใจตัวเองได้อย่างไร

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

EP.249 2/2 ดูข่าวสะเทือนใจ จะกลับมาดูแลใจตัวเองได้อย่างไร

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

EP.243 1/2 เข้าใจปมค้างใจจากชีวิตจริงของหมอ Gabor Mate

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

EP.243 2/2 เข้าใจปมค้างใจจากชีวิตจริงของหมอ Gabor Mate

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

6 เรื่องเล็กๆ ที่อาจกลายเป็นปมค้างใจในวัยเด็ก (ช่วงบรรยาย)

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์ หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดได้ที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE ID morprawate

6 เรื่องเล็กๆ ที่อาจกลายเป็นปมค้างใจในวัยเด็ก (ช่วงตอบคำถาม)

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์ หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดได้ที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE ID morprawate

ผลกระทบระยะยาวที่เกิดกับเด็กถูกทำโทษรุนแรง (ช่วงบรรยาย)

Facebook Live จากเพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์ หรืออบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE ID morprawate

ผลกระทบระยะยาวที่เกิดกับเด็กถูกทำโทษรุนแรง (ช่วงตอบคำถาม)

Facebook Live จากเพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์ หรืออบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE ID morprawate

จัดการปมค้างใจจากวัยเด็ก (ช่วงบรรยาย)

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล
วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์ หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE ID morprawate

จัดการปมค้างใจจากวัยเด็ก (ช่วงตอบคำถาม)

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล
วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์ หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE ID morprawate