EP.324 จิตบำบัดกับการพัฒนาจิตวิญญาณ

ไลฟ์ประจำวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 เวลา 20.00 น.
สนใจเรียนออนไลน์ หรืออบรม online workshop
ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE @morprawate

EP.305 บำบัดจิตด้วยตัวเอง

ไลฟ์วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2566 เวลา 20.00 น สนใจเรียนออนไลน์ (แบบดูวิดีโอด้วยตัวเอง) หรืออบรม online workshop
ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE @morprawate