EP.323 จุดหมายชีวิตในความเห็นของ 2 กูรู

ไลฟ์วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566 เวลา 20.00 น.
สนใจเรียนออนไลน์ หรืออบรม online workshop
ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE @morprawate

EP. 320 อยู่อย่างมีจุดหมายกับชีวิตที่ไม่แน่นอน

ไลฟ์วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 เวลา 20.00 น.
สนใจเรียนออนไลน์หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE @morprawate

จากความฝันสู่จุดหมายชีวิต (ช่วงบรรยาย)

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 เวลาสองทุ่ม สนใจเรียนออนไลน์ หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com

จากความฝันสู่จุดหมายชีวิต (ช่วงตอบคำถาม)

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 เวลาสองทุ่ม สนใจเรียนออนไลน์ หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com

อะไรทำให้คนเราค้นหาจุดหมายในชีวิตไม่เจอ

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 เวลาสองทุ่ม สนใจเรียนออนไลน์หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com