คิดบวกและการโปรแกรมจิตใต้สำนึก

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 เวลาสองทุ่ม

ไขความลับพลังการเยียวยาของจิตใต้สำนึก

FB Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 เวลาสองทุ่ม

เข้าใจจิตใต้สำนึกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์

Facebook LIVE เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 เวลาสองทุ่ม