EP.256 1/2 ในยามสับสน ให้กลับมาทำความรู้จักกับตัวเอง

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์หรืออบรม www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

EP.256 2/2 ในยามสับสน ให้กลับมาทำความรู้จักกับตัวเอง

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์หรืออบรม www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

EP.249 1/2 ดูข่าวสะเทือนใจ จะกลับมาดูแลใจตัวเองได้อย่างไร

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

EP.249 2/2 ดูข่าวสะเทือนใจ จะกลับมาดูแลใจตัวเองได้อย่างไร

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

EP.247 1/2 จัดการเสียงต่อว่าตัวเอง

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 เวลาสองทุ่มสนใจเรียนออนไลน์ หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

EP.247 2/2 จัดการเสียงต่อว่าตัวเอง

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 เวลาสองทุ่มสนใจเรียนออนไลน์ หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

EP.228 1/2 ค้นหาสิ่งสร้างความรู้สึกขอบคุณในขณะทุกข์ใจ

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล
วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2564 เวลา 20.00 น.
สนใจเรียนออนไลน์หรืออบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

EP.228 2/2 ค้นหาสิ่งสร้างความรู้สึกขอบคุณในขณะทุกข์ใจ

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล
วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2564 เวลา 20.00 น.
สนใจเรียนออนไลน์หรืออบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

EP.227 1/2 คำปลอบใจที่ให้ผลเสียมากกว่าดี

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์ หรือการอบรม ดูรายละเอียดได้ที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

EP.227 2/2 คำปลอบใจที่ให้ผลเสียมากกว่าดี

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์ หรือการอบรม ดูรายละเอียดได้ที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate