EP.273 เพิ่มพลังชีวิตให้คิดบวก

ไลฟ์ วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 20.00 น
สนใจเรียนออนไลน์ หรืออบรม www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE Morprawate

EP.259 1/2 อยู่กับคนคิดลบ

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

EP.259 2/2 อยู่กับคนคิดลบ

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

คิดบวกและการโปรแกรมจิตใต้สำนึก

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 เวลาสองทุ่ม