EP.304 สัญญาณเตือนความรุนแรงในความสัมพันธ์

ลฟ์วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566 เวลา 20.00 น สนใจเรียนคอร์สออนไลน์ หรืออบรม workshop online
ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE @morprawate

EP.295 รู้ทันเกมส์ความสัมพันธ์ในที่ทำงาน

ไลฟ์วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20.00 น.
สนใจเรียนออนไลน์ หรืออบรม ดูรายละเอียดได้ที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

EP.274 คิดอย่างไรให้เข้าใจกันมากขึ้น

Live ทาง YouTube #ปลดล็อกกับหมอเวช
วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 เวลา 20.00 น สนใจเรียนออนไลน์หรืออบรม
ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

อยู่บ้าน โอกาสฟื้นฟูความสัมพันธ์ (ช่วงบรรยาย)

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์ หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

อยู่บ้าน โอกาสฟื้นฟูความสัมพันธ์ (ช่วงตอบคำถาม)

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์ หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

ห้าเทคนิคประเมินคู่เดทก่อนคบเป็นแฟน (ช่วงบรรยาย)

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลาสองทุ่ม สนใจเรียนออนไลน์ หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดได้ที่ www.morprawate.com

ห้าเทคนิคประเมินคู่เดทก่อนคบเป็นแฟน (ช่วงตอบคำถาม)

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลาสองทุ่ม สนใจเรียนออนไลน์ หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดได้ที่ www.morprawate.com

เสริมมงคลชีวิตในปีใหม่ด้วยสายสัมพันธ์เกื้อหนุน (ช่วงบรรยาย)

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563 เวลาสองทุ่ม สนใจเรียนออนไลน์ หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดได้ที่ www.morprawate.com

เสริมมงคลชีวิตในปีใหม่ด้วยสายสัมพันธ์เกื้อหนุน (ช่วงตอบคำถาม)

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563 เวลาสองทุ่ม สนใจเรียนออนไลน์ หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดได้ที่ www.morprawate.com