EP.196 1/2 เหตุใดจึงผิดหวังในรักซ้ำซาก (ช่วงบรรยาย)

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล
วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์ หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดได้ที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

EP.196 2/2 เหตุใดจึงผิดหวังในรักซ้ำซาก (ช่วงตอบคำถาม)

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล
วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เวลาสองทุ่ม
สนใจเรียนออนไลน์ หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดได้ที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

รู้ได้อย่างไรว่าคนนี้ ..​ใช่ (ช่วงบรรยาย)

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลาสองทุ่ม สนใจเรียนออนไลน์หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดได้ที่ www.morprawate.com

รู้ได้อย่างไรว่าคนนี้ ..​ใช่ (ช่วงตอบคำถาม)

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลาสองทุ่ม สนใจเรียนออนไลน์หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดได้ที่ www.morprawate.com

รักแค่ไหนก็ต้องลากเส้นแบ่งระหว่างกัน (ช่วงบรรยายเนื้อหา)

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 เวลาสองทุ่ม สนใจเรียนออนไลน์หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดได้ที่ www.morprawate.com

รักแค่ไหนก็ต้องลากเส้นแบ่งระหว่างกัน (ช่วงตอบคำถาม)

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 เวลาสองทุ่ม สนใจเรียนออนไลน์หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดได้ที่ www.morprawate.com

เอาชนะความกลัว เพื่อเปิดพื้นที่ให้ความรัก (ช่วงบรรยายเนื้อหา)

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 เวลาสองทุ่ม สนใจเรียนออนไลน์ หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดได้ที่ www.morprawate.com

เอาชนะความกลัว เพื่อเปิดพื้นที่ให้ความรัก (ช่วงตอบคำถาม)

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 เวลาสองทุ่ม สนใจเรียนออนไลน์ หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดได้ที่ www.morprawate.com

ถามชีวิต: ความรัก…สำคัญอย่างไร

สื่อเสียงถามชีวิต ถามชีวิต ตอนที่ 4 ความรัก…สำคัญอย่างไร

สื่อเสียงชุดนี้ ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการผลิตจาก สสส มีทั้งหมด 12 ตอน

เนื้อหาและเสียง โดย นพ.ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล
ดนตรีและเสียงร้อง โดย อ.ศักดิ์สิริ มีสมสืบ

เมื่อความรักเดินทางมาเกินสิบปี

Facebook LIVE เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 เวลาสองทุ่ม