EP.257 1/2 หยุดขับเคลื่อนชีวิตด้วยความกลัว

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 20.00 น สนใจเรียนออนไลน์หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

EP.257 2/2 หยุดขับเคลื่อนชีวิตด้วยความกลัว

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 20.00 น สนใจเรียนออนไลน์หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

EP.252 1/2 รู้จักกูรูตัวจริงที่ชื่อว่าความกลัว

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล
วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 20.00 น
สนใจเรียนออนไลน์หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดได้ที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

EP.252 2/2 รู้จักกูรูตัวจริงที่ชื่อว่าความกลัว

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล
วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 20.00 น
สนใจเรียนออนไลน์หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดได้ที่ www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

เอาชนะความกลัว เพื่อเปิดพื้นที่ให้ความรัก (ช่วงบรรยายเนื้อหา)

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 เวลาสองทุ่ม สนใจเรียนออนไลน์ หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดได้ที่ www.morprawate.com

เอาชนะความกลัว เพื่อเปิดพื้นที่ให้ความรัก (ช่วงตอบคำถาม)

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 เวลาสองทุ่ม สนใจเรียนออนไลน์ หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดได้ที่ www.morprawate.com

ถามชีวิต: ความกลัว…พันธนาการที่ฉุดรั้ง

สื่อเสียงถามชีวิต ถามชีวิต ตอนที่ 10 ความกลัว…พันธนาการที่ฉุดรั้ง

สื่อเสียงชุดนี้ ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการผลิตจาก สสส มีทั้งหมด 12 ตอน

เนื้อหาและเสียง โดย นพ.ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล
ดนตรีและเสียงร้อง โดย อ.ศักดิ์สิริ มีสมสืบ

เอาชนะความกลัวสถานการณ์สังคม / แก้กังวลเวลาอยู่ต่อหน้าคนอื่น

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 สนใจเรียนออนไลน์หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com