EP.255 1/2 เรียนรู้ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 เวลาสองทุ่ม สนใจเรียนออนไลน์หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียด www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

EP.255 2/2 เรียนรู้ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 เวลาสองทุ่ม สนใจเรียนออนไลน์หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียด www.morprawate.com
ติดต่อสอบถาม LINE morprawate

ระเบิดจากข้างใน เทคนิคสร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ยั่งยืน (ช่วงบรรยายเนื้อหา)

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลาสองทุ่ม สนใจเรียนออนไลน์ หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดได้ที่ www.morprawate.com

ระเบิดจากข้างใน เทคนิคสร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ยั่งยืน (ช่วงตอบคำถาม)

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลาสองทุ่ม สนใจเรียนออนไลน์ หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดได้ที่ www.morprawate.com

เปลี่ยนให้สำเร็จ

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 สนใจเรียนออนไลน์หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com

เป็นคนใหม่ในปีใหม่ ครั้งที่ 3 แผนการเปลี่ยนแปลง

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2559 สนใจเรียนออนไลน์หรือเข้าอบรม ดูรายละเอียดที่ www.morprawate.com